CULTIU

La VENDA dels arrossos es realitza durant tot l’any. El pelat del gra es du a terme en molins artesans enclavats també en L’Albufera. A posteriori, s’empaqueten els arrossos amb envasadores pròpies de manera manual.

La VENDA dels arrossos es realitza durant tot l’any. El pelat del gra es du a terme en molins artesans enclavats també en L’Albufera. A posteriori, s’empaqueten els arrossos amb envasadores pròpies de manera manual.

Es preparen les terres en sec i se sembra.

Durant la preparació de les terres, es fan diverses tasques, sent l'ANIVELLAMENT a l'abril, una de les més importants. Consisteix a aplanar els camps per a assegurar una planicitat suficient, per a embassar-los amb el mínim d'aigua necessària en el moment de la sembra, quedant tot l'arrossar completament negat i cobert d'aigua.

La SEMBRA es realitza al maig. Es reparteix a l’eixam la llavor a través dels camps amb un tractor especial que pot circular per dins dels arrossars negats. La llavor es remulla adès perquè pese i no es quede sobre l'aigua quan s'escampa, i perquè s'accelere el seu procés de germinació.

PRIMAVERA

ESTIU TARDOR HIVERN Es preparen les terres en sec i se sembra.

Es el moment de la NIVELACIÓ.
Es época de TRASPLANTS en juny i BIRBONS en juliol PRIMAVERA ESTIU TARDOR HIVERN Es realitzen els TRASPLANTS al juny i els BIRBONS al juliol, ambdues manualment, dues tècniques agrícoles ancestrals, per a millorar la qualitat dels arrossos.

Les calbes on no germina l'arròs, es trasplanten a mà. L'arròs replantat així és de major qualitat perquè la densitat de plantes és menor, amb la qual cosa, el risc de contraure malalties, és mínim.

Els birbons o retirada a mà de les males herbes existents en els camps, es realitzen mitjançant colles de birbadors que transiten per tots els arrossars per a aconseguir arrossos naturals de residu químic 0.
Arriba el temps de la COLLITA y els ASSECATS. HIVERN TARDOR ESTIU PRIMAVERA A la fi de l'estiu/principis de la tardor, es realitzen la COLLITA i els ASSECATS dels arrossos.

Cada varietat d'arròs té la seua humitat òptima de collita per a garantir la seua màxima qualitat en cuina. Antigament, se segava tot a mà, actualment, es realitza amb segadora, excepte les vores. Els arrossos humits procedents del camp, s'han d'assecar adequadament en els assecadors per a la seua comercialització. Després d'aquest procés, els arrossos s'emmagatzemen en els graners a temperatura controlada per a garantir la seua òptima conservació.
Toca reposar amb els arrossars negats durant la PERELLONÀ. PRIMAVERA ESTIU TARDOR HIVERN Durant la Perellonà (o inundació hivernal), els arrossars reposen completament negats d'aigua. Aquest període serveix per a netejar els camps de tota mena de males herbes, plagues, insectes, etc… que romanen de la campanya anterior. Per a acabar de sanejar les parcel·les, es realitza el FANGUEIG entre finals de gener i principis de febrer. Consisteix a mesclar els restolls romanents en el camp de la campanya anterior, el fang i l'aigua, generant una pastura que quan s'asseca, es transforma en guano natural per a la següent collita. Aquesta tasca es realitza mitjançant tractors, canviant les rodes habituals per gàbies de ferro circulars.

PRIMAVERA

Es preparen les terres en sec i se sembra. Es el moment de la NIVELACIÓ.
Es preparen les terres en sec i se sembra.

Durant la preparació de les terres, es fan diverses tasques, sent l'ANIVELLAMENT a l'abril, una de les més importants. Consisteix a aplanar els camps per a assegurar una planicitat suficient, per a embassar-los amb el mínim d'aigua necessària en el moment de la sembra, quedant tot l'arrossar completament negat i cobert d'aigua.

La SEMBRA es realitza al maig. Es reparteix a l’eixam la llavor a través dels camps amb un tractor especial que pot circular per dins dels arrossars negats. La llavor es remulla adès perquè pese i no es quede sobre l'aigua quan s'escampa, i perquè s'accelere el seu procés de germinació.

ESTIU

Es época de TRASPLANTS en juny i BIRBONS en juliol
Es realitzen els TRASPLANTS al juny i els BIRBONS al juliol, ambdues manualment, dues tècniques agrícoles ancestrals, per a millorar la qualitat dels arrossos.

Les calbes on no germina l'arròs, es trasplanten a mà. L'arròs replantat així és de major qualitat perquè la densitat de plantes és menor, amb la qual cosa, el risc de contraure malalties, és mínim.

Els birbons o retirada a mà de les males herbes existents en els camps, es realitzen mitjançant colles de birbadors que transiten per tots els arrossars per a aconseguir arrossos naturals de residu químic 0.

TARDOR

Arriba el temps de la COLLITA
y els ASSECATS.
A la fi de l'estiu/principis de la tardor, es realitzen la COLLITA i els ASSECATS dels arrossos.

Cada varietat d'arròs té la seua humitat òptima de collita per a garantir la seua màxima qualitat en cuina. Antigament, se segava tot a mà, actualment, es realitza amb segadora, excepte les vores. Els arrossos humits procedents del camp, s'han d'assecar adequadament en els assecadors per a la seua comercialització. Després d'aquest procés, els arrossos s'emmagatzemen en els graners a temperatura controlada per a garantir la seua òptima conservació.

HIVERN

Toca reposar amb els arrossars negats després de la PERELLONÀ.
Durant la Perellonà (o inundació hivernal), els arrossars reposen completament negats d'aigua. Aquest període serveix per a netejar els camps de tota mena de males herbes, plagues, insectes, etc… que romanen de la campanya anterior. Per a acabar de sanejar les parcel·les, es realitza el FANGUEIG entre finals de gener i principis de febrer. Consisteix a mesclar els restolls romanents en el camp de la campanya anterior, el fang i l'aigua, generant una pastura que quan s'asseca, es transforma en guano natural per a la següent collita. Aquesta tasca es realitza mitjançant tractors, canviant les rodes habituals per gàbies de ferro circulars.

Produïm varietats d’ARRÒS DE TANCAT, sense mescles entre finques diferents, en un espai natural meravellòs, l’Albufera de Valencia. Arrossos purs sense residus químics. Arròs 100 % natural.