POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament

En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que les seues dades seran tractades per Tartana Foods, S.L., d’ara en avant EL RESPONSABLE.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és la de gestionar el procés de registre, per a la gestió comptable i fiscal de l’empresa i mantindre la relació establida, així com per a mantindre-li informat mitjançant comunicació electrònica o equivalent, sobre qualsevol novetat i de facilitar el funcionament i seguretat del servei als seus usuaris.

Si l’usuari no marca l’acceptació de la casella corresponent abans de l’enviament de la sol·licitud de registre, no rebrà comunicacions comercials i d’interés d’aquesta entitat, sense que això impedisca la sol·licitud de registre.

Formulari de contacte

La finalitat del tractament és la d’atendre la seua sol·licitud i de possibilitar la gestió de la relació i contacte amb vosté.

Una altra finalitat és la d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat, a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Si l’usuari no marca l’acceptació de la casella corresponent abans de l’enviament de la sol·licitud de consulta, no rebrà comunicacions comercials i d’interés d’aquesta entitat, sense perjudici de ser atesa la seua consulta.

Cessió de les dades

L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de Tartana Foods, S.L. qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usades amb una altra fi comercial que no siga per al qual han sigut recaptades i que sempre que anara a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informades, exonerant-se a Tartana Foods, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

S’informa que en cas que Tartana Foods, S.L. s’integre o siga absorbit per una altra companyia, o si la unitat de negoci que ofereix a l’usuari certs serveis fora transferida, Tartana Foods, S.L transferiria la informació dels usuaris. En cas de cessament d’operacions, la nostra base de dades, com a part dels nostres actius, podria ser transferida i usada per una altra companyia, sempre de manera prèvia, s’informaria a aquests.

Àrea personal

Per a entrar en les àrees d’accés restringit, l’usuari disposarà de la clau d’accés corresponent. Tartana Foods, S.L. es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals, veraces i seran processades i tractades en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

L’usuari serà responsable en tot cas de la custòdia de la seua clau d’accés, per la qual serà de la seua exclusiva responsabilitat qualssevol d’any i perjudici que poguera derivar-se d’un ús indegut d’aquesta, així com del seu extraviament o qualsevol altra circumstància que poguera suposar un risc d’accés d’utilització de la mateixa per tercers no autoritzats. L’usuari haurà de comunicar-ho immediatament a Tartana Foods, S.L. perquè aquest procedisca al bloqueig i a la substitució d’aquesta.

Mesures de seguretat

Tartana Foods, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per a evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Així mateix, Tartana Foods, S.L. ha establit mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació. Contínuament es manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Aquest lloc web pot contindre enllaços a altres llocs web que podrien emmagatzemar informació sobre els usuaris. Tartana Foods, S.L. no es fa responsable per la gestió de la informació d’usuari ni per les condicions de protecció de dades i confidencialitat d’altres llocs web.

Canvis en la present Política de Privacitat

Tartana Foods, S.L. es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

Termini de supressió de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Drets de l’usuari

Se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició i portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d’aquests, enviant una sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l’adreça: C/. Cánovas del Castillo, nº 8 en Alfafar (València). Així mateix, se li comunica que té la possibilitat d’exercir el seu dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, si no obté satisfacció en l’exercici dels seus drets.