Nivelació

És època de preparació de les terres de l’Arròs Tartana en l’Albufera de València.

A la primavera, es fan diverses tasques, sent l’ANIVELLAMENT, una de les més importants. Consisteix a aplanar els camps per a assegurar una planicitat suficient, per a embassar-los amb el mínim aigua necessària en el moment de la sembra, quedant tot l’arrossar completament negat i cobert d’aigua. Per què? Per dos motius:

– D’una banda, quant menys volum d’aigua tinga el camp quan se sembra, aquesta es caldejarà més prompte (mateix efecte que una cassola amb aigua/caldo en cuina), per tant, la sement de l’arròs germinarà abans.

– D’altra banda, si tot el camp queda cobert d’aigua, es realitza de manera natural un control ecològic de les males herbes. El millor hàbitat per a les males herbes (que hi ha de molts tipus) són els monticles de terra humits (i calents del sol) que queden per damunt del nivell d’aigua.

ANTIGAMENT, l’anivellat es realitzava a mà de manera artesanal. Es clavaven canyes a l’hivern durant la Perellonà (o inundació hibernal). I a la primavera -quan s’assecaven els camps- en les canyes havien quedat marcats els nivells als quals havia arribat l’aigua; a ull i amb l’ajuda d’animals de càrrega: cavalls, rucs, mules…, es repartien les terres per a deixar els camps el més plans i uniformes possibles.

ACTUALMENT, l’anivellat es realitza mitjançant tecnologia GPS. Un tractor porta enganxat una refinadora (o anivelladora) per a arrossegament de terres, amb un receptor de senyal GPS, que manté la ferramenta sempre en el mateix nivell. On el terreny dels camps queda per damunt de la refinadora, aquesta recull terres, on l’anivelladora queda per damunt del terreny, aquesta va descarregant i deixant les terres. Aquesta tecnologia permet a més a més donar-li un lleuger pendent a cada camp i controlar els nivells entre les diferents parcel·les, així es garanteix un reg de les aigües adequat dins d’una mateixa Finca o Tancat.

Article redactat per Juan Carlos GALBIS -Mestre de mestres arrossers-, José ZAFRA, -apassionat dels arrossos- i Juan Valero -Gerent d’ARRÒS TARTANA-.

sembrem #*culturadearroz

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *